Mgr. Alena Psarová

advokátka

Vystudovala jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015, následně jsem po absolvování koncipientské praxe složila v roce 2018 advokátní zkoušku. V současné době tak pracuji jako samostatná advokátka po dobu více než pěti let především v rámci Ostravy a Brna.


V advokacii však působím již od roku 2012, kdy jsem nejprve jako studentka vykonávala praxi v přední české advokátní kanceláři a následně i u samostatných advokátů, prošla jsem stážemi na soudech i exekutorském úřadě a mám tedy zkušenosti z více oblastí právní praxe.


Aktuálně poskytuji právní služby v rámci generální praxe. Věnuji se občanskému právu, kde spadá i právo nemovitých věcí, spolupracuji s developery, realitními makléři i státními orgány, dále trestnímu právu, jak v rámci obhajoby klientů, tak ve věcech zastupování poškozených, a v neposlední řadě obchodnímu právu, kde nastavuji klientům strukturu společnosti a pomáhám jim v právních věcech v rámci běžného fungování v podnikání.