IPC

Přihlášení nároku poškozeného do trestního řízení


V kauze IPC bylo zahájeno trestní stíhání čtyř fyzických osob. Poškození v této kauze mohou uplatnit náhradu škody, která jim byla trestným činem způsobena. Policie už poškozené vyzývá, aby si zvolili svého zmocněnce, který bude v trestním řízení uplatňovat jejich nárok.

  • Přihlásíme Vaši pohledávky z titulu náhrady škody do trestního řízení IPC.
  • Převzetí Vašeho právního zastoupení proběhne zcela online.
  • Cena za přihlášení nároku je 1.000,- Kč bez DPH, tj. 1.210,- Kč vč. DPH.
  • Vaše dotazy zodpovíme na tel. č. 774 185 031 nebo na e-mailu ipc@psarova.cz.