Advokátní kancelář

Právní služby s osobním přístupem

Obchodní právo

Zakládání společností


Občanské právo

Občanskoprávní spory, smlouvy


Rodinné právo

Péče o děti, rozvodové řízení


E-commerce

Obchodní podmínky, GDPR

Právo nemovitých věcí

Převody nemovitých věcí včetně advokátních úschov finančních prostředků

Vymáhání pohledávek

Vymáhání nároků z dlužných faktur, směnek či jiných právních titulů